OM CONTACT OP TE NEMEN KUN JE HIER HET FORMULIER INVULLEN OF BELLEN MET 06-24802689

Voor informatie over de nieuwe privacy wet kijk ajb onderaan aan deze pagina! 

Name *
Name

 

KvK 34333167 

 

BalancingWalls_5.JPG

AGV Privacy verklaring

"BalancingWalls", gevestigd aan de Haarlemmerweg 211-3, 1051LE te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn hoofdregel:

Alle gegevens die u mij over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

Uitzonderingen

Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

1.    De enige uitzondering die daarop wordt gehanteerd is wanneer ik u doorverwijs naar een andere therapeut en uzelf de toestemming heeft gegeven om de gegevens die ik over u verzameld heb, aan deze therapeut door te sturen.

2.    Uw naam en adresgegevens die op de factuur staan die u van mij krijgt, gaan naar mijn boekhoudkantoor om de facturen in te boeken. Het boekhoudkantoor is daarin aan dezelfde regels gebonden als ik, namelijk om deze gegevens NIET te verspreiden.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in mijn digitale en papieren administratie. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BalancingWalls en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn email adres (info@balancingwalls.com ) of bellen met 06 24802689.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

De enige gegevens die standaard voor elke patient in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens en telefoonnummers
  • Email adres

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal een wachtwoord beveiligd zonder toegang door derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij mij niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met mij op via de email (info@balancingwalls.com ) of bellen met 06 24802689 dan verwijder ik  deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

  • Het versturen van rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van mijn nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
  • BalancingWalls verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gebruik van cookies

Geen enkele website van Insight Homeopathy maakt gebruik van Cookies.

Bewaren van papieren dossiers

BalancingWalls bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek  zijn verkregen in een digitaal dossier dat met minstens een password is gezekerd. Dit is nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

Op grond van de WBP geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor mij is dat het borgen van goede zorgverlening. Dit volgt uit artikel 10 van de WBP. De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld. 

Klachten

BalancingWalls wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Overigen

Ik ontvang geen persoonlijke gegevens van clienten van externe bronnen, tenzij met toestemming van de client zelf.

Beveiliging van persoonsgegevens

BalancingWalls neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via de email (info@balancingwalls.com ) of bellen met 06 24802689.