Feng Shui Amsterdam.jpg

LIOBA STEINKAMP (1972) is Lioba de oprichtster van BalancingWalls en gebruikt sinds 2005 haar expertise en ruime ervaring om mensen te helpen hun eigen woonstijl te definiëren. 

Lioba is afgestudeerd op het Sandberg Instituut Amsterdam (2de fase Rietveld Academie) en heeft vele jaren als beeldend kunstenares en curator gewerkt met hoofdthema architectuur en ruimte.

Later is Lioba zich gaan focussen op film en binnenhuisarchitectuur waarbij de psychologie van de ruimte telkens een belangrijkere rol innam. In 2004, na afloop van een internationaal kunstproject wat door Lioba geïnitieerd werd en door 9 kunstenaars uitgevoerd op verschillende continenten, heeft Lioba besloten om te stoppen met het maken van kunst en zich te gaan richten op de directe interactie tussen mens en ruimte. 

Voor meer dan 10 jaar heeft Lioba bij verschillende internationaal erkende leeraren gestudeerd zoals Karen Kingston, Thomas Froehling  and Roeland de Loeff waarbij zich haar eigen stijl telkens duidelijker uitgekristalliseerd heeft. 

In 2012 besloot Lioba om nog een stap verder te gaan in haar zoektocht naar de oorzaken van 'dis-ease' en haar wens om haar klanten nog beter en diepgaander te kunnen helpen. Tussen 2012 en 2016 heeft zij de opleiding Klassieke Homeopathie gevolgd in de UK bij de bekende School of Homeopathy en heeft deze studie in 2016 succesvol afgerond. De kennis en werkwijzen van de klassieke homeopathie spelen ook in op de manier waarop zij met ruimtes werkt: het herkennen van dieper liggende patronen die ertoe kunnen leiden dat mensen zich niet op hun gemak voelen en alvorens samen te kijken hoe deze patronen positief kunnen veranderen. 

Lioba hanteert de 'Code of Ethics' (zie hieronder) en spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.


Lioba heeft op een sensibele en betrokken manier onze tot toen nog chaotische en vrij lelijke hal creatief vormgegeven. Ook in onze woonruimte heeft zij door reductie en opnieuw rangschikken van het meubilair en de vloerkleden een grotere rust en weldadige symmetrie weten te creeren.

Mevr. M. Metzmacher, Muenster, Duitsland

CODE OF ETHICS 

  • Ik neem de zwijgplicht in acht en bewaar aantekeningen over de cliënt zorgvuldig
  • Ik discrimineer niet op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid en leeftijd of uiterlijk
  • Alle handelingen tijdens een sessie met de cliënt zijn zuiver en alleen gericht op zijn /haar persoonlijke welzijn.
  • Ik bewaak tussen mijzelf en mijn cliënten gezonde, passende en professionele grenzen en respecteer hun rechten en hun waardigheid
  • Ik geef duidelijkheid over de werkwijze en de kosten en zal me hieraan houden. Mochten er wijzingen zijn worden deze van tevoren helder met de client besproken en gezamenlijk bekeken of de extra werkzaamheden worden doorgevoerd of niet. 
  • Ik werk binnen mijn areaal van professionele competenties, training en ervaring en maak dit duidelijk aan mijn cliënten. Ik maak dan ook geen beloftes die niet waar te maken zijn
  • Ik neem en geef supervisie en/of professionele sessies om mezelf verder te ontwikkelen en hierdoor mijn klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. 
  • Een percentage van mijn inkomsten gaan naar goede doelen zoals 'Network for Good' om een deel bij te dragen aan een beter milieu.